نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران ۲۳ تا ۲۶ دیماه ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران (midex) از ۲۳ تا ۲۶ دیماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران رویداد حوزه معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی در ایران محسوب می‌شود.

شرکت در این نمایشگاه جهت آشنایی با محصولات داخلی و خارجی و امکان مقایسه بین آن‌ها و ارتباط مستقیم با تولیدکننده و مذاکره مستقیم با مدیران شرکت‌های مطرح و به روز رسانی دانش فنی و دستیابی به دستآوردهای نوین صنعت بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

مطالب ما در اینستاگرام